Tento rok sa bude sláviť Advent a Vianoce v Betleheme v redukovanej podobe

« všetky aktuality

20. november 2020

Tento rok sa bude sláviť Advent a Vianoce v Betleheme v redukovanej podobe

ento rok sa bude sláviť Advent a Vianoce v Betleheme v redukovanej podobe a s obmedzeným počtom účastníkov. Primátor Betlehema Anton Salman o tom informoval palestínsku agentúru PNN. Prebiehajúca pandémia koronavírusu nás núti „zabezpečiť najvyššiu úroveň bezpečnosti a prevencie v nadchádzajúcom vianočnom období,“ uviedol Salman. Takže namiesto rôznych udalostí počas 60 dní pred Vianocami sa tohtoročné oslavy zredukujú na „najdôležitejšie“ oslavy, ako je rozsvietenie svetiel vianočného stromčeka, vianočný jarmok alebo prechod patriarchov na námestie pred Bazilikou Narodenia Pána. Pretože tentoraz sa ich bude môcť zúčastniť iba zopár ľudí, ústredné oslavy sa budú vysielať v televízii a na sociálnych sieťach.

Primátor tiež oznámil, že v rámci spoločnej kampane s ministerstvom zdravotníctva informujú obyvateľov mesta o ochranných opatreniach proti koronavírusu, jedným z nich je vyhýbanie sa zhromaždeniam. Úrady sa týmto spôsobom snažia vyhnúť napríklad potrebe obmedziť pohyb obyvateľstva počas sviatočných dní. Aj keď v čase prázdnin nebude platiť úplný zákaz pobytu zahraničných návštevníkov, ich počet bude obmedzený. „Vianočné obdobie je časom svetla a nádeje, že ľudstvo bude schopné prekonať pandémiu koronavírusu a vrátiť sa do normálneho života,“ uviedol starosta Betlehema.

ZDROJ: TK KBS

20 C + M + B 11

Milí devínski farníci, všetci obyvatelia i návštevníci Devína,

aj keď sme už z „nového“ roka 2021 odkrojili prvých desať dní, stále trvá príhodný čas úprimne Vám zaželať, aby to bol rok všestranne požehnaný - vrátane zdravia a ochrany pred chorobami, čo tento krát zaznieva zvlášť naliehavo. Ponad to však Vám i sebe prajem, aby sme z kroka na krok vedeli rozpoznávať nielen o čo nás mimoriadny stav oberá, ale aj aké príležitosti ponúka - a dokázali zlé obracať na dobré.

Najčastejšie ste sa ma v posledných dňoch pýtali, ako to bude s trojkráľovým požehnávaním domov. Tento starobylý zvyk zažíva svoju renesanciu a v Devíne sa už roky teší veľkej priazni, a to nielen zo strany praktizujúcich veriacich, čo si veľmi vážim.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok -
Utorok -
Streda -
Piatok -
Nedeľa -

Zimné obdobie

Pondelok -
Streda -
Piatok -
Sobota -
Nedeľa -

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).