Jednohubky

Vy im dajte jesť

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období v roku A

Mt 14, 13-21

Keď vystúpil a uzrel veľký zástup, zľutoval sa nad ním a uzdravoval im chorých. ...“Toto miesto je pusté... Rozpusť zástupy.“ ... „Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť.“... „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“ ...“Prineste mi ich sem!“  ... pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom.

Ježiš túžil v tichu spracovať správy o Jánovom osude - emotívne i vzhľadom na to, čo znamenajú pre jeho poslanie. Vynárala sa tu vízia kríža, údelu pravých prorokov i Proroka par excellence. Reč udalostí bola Otcovou rečou a hľadanie samoty odpoveďou Syna, túžiaceho počúvať. No aj reč bezprostredných potrieb zástupu ľudí s ich nevedomosťou, ich ujarmený duch a chorobami zmrzačené telá boli Otcovým hlasom, volaním jeho detí po spáse, teda po uzdravení a plnosti života. Neľahké protiklady. A do toho ešte veľký hlad zástupu a minimálne zásoby potravín. Ľudsky neriešiteľná situácia a práve preto odkázaná už len na to, aby sa tu prejavila Božia moc. Koniec síl, času a prostriedkov ešte nie je koncom možností. Konečné sa otvára pre nekonečno, človek Bohu. Nie je to len výsadou Bohočloveka Ježiša z Nazareta. On sa očividne snaží do takejto logiky začleniť aj svojich učeníkov. Samozrejme s patričnou deľbou práce: oni prinášajú a odnášajú, on dvíha k nebu, žehná a rozdáva.

Fernet a Nanebovzatá

Popoludní som sa zastavil v jednej z kancelárií. Práve sa tam schyľovalo na prípitok. Redaktorka Mária mala pred pár dňami narodeniny a ich oslava vyšla tentoraz akurát na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Bývalý kolega sa zastavil s kvetom a fľaškou fernetu, aby jej zablahoželal. Trochu v rozpakoch sa ma spýtal: „Pridáte sa?“ – „Ale áno… Zdvíham pohár tak na Máriu, ktorá mala narodeniny, ako aj na Máriu, ktorá má dnes sviatok!“ Zdalo sa, že prítomným nápoj chutil, ale prípitok im znel akosi čudne. Za všetkých ktosi pochybovačne poznamenal: „Fernet a Panna Mária – tak to teda ide pekne spolu!“ – „A veruže ide!“ zaprotirečil som naschvál dôrazne, no hneď som zmierlivo dodal, „sviatok Nanebovzatej je paradoxne aj o fernete!“ Aby som nevyvolal pohoršenie, vzápätí som sa pousmial a dodal: „No, samozrejme, len o fernete, to by bolo primálo. Dnes slávime, že Panna Mária bola vzatá do neba s telom i dušou.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok 19:00
Streda 19:00
Piatok 19:00
Sobota 8:00
Nedeľa 9:30

Zimné obdobie

Pondelok 18:00
Streda 18:00
Piatok 18:00
Sobota 8:00
Nedeľa 9:30

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).