Publikácie

Liturgické prenosy Marián Gavenda

Každé liturgické slávenie – najvznešenejšia a najbožskejšia činnosť akej je človek schopný – je v istom zmysle „prenosom“, zostupovaním božského sveta do ľudského a vystupovaním človeka k Bohu. Obsah knihy „Liturgických prenosov“ a jej určenie tvorí niekoľko sústredných kružníc. Čítať viac

Liturgické prenosy Marián Gavenda

RETRO–VÍZIE Marián Gavenda

Komentáre zrejúce v čase
Marián Gavenda, 2018

Retro-vízie tvoria komentáre, odzrkadľujúce niekdajšie aktuálne dianie a šíriace sa postoje, ktoré boli odvysielané na vlnách Vatikánskeho rozhlasu. Po zotretí nánosu času sa ukázalo, že myšlienky medzitým zreli a predstavujú čoraz naliehavejšie vízie budúcnosti. Čítať viac

RETRO–VÍZIE Marián Gavenda

20 C + M + B 11

Milí devínski farníci, všetci obyvatelia i návštevníci Devína,

aj keď sme už z „nového“ roka 2021 odkrojili prvých desať dní, stále trvá príhodný čas úprimne Vám zaželať, aby to bol rok všestranne požehnaný - vrátane zdravia a ochrany pred chorobami, čo tento krát zaznieva zvlášť naliehavo. Ponad to však Vám i sebe prajem, aby sme z kroka na krok vedeli rozpoznávať nielen o čo nás mimoriadny stav oberá, ale aj aké príležitosti ponúka - a dokázali zlé obracať na dobré.

Najčastejšie ste sa ma v posledných dňoch pýtali, ako to bude s trojkráľovým požehnávaním domov. Tento starobylý zvyk zažíva svoju renesanciu a v Devíne sa už roky teší veľkej priazni, a to nielen zo strany praktizujúcich veriacich, čo si veľmi vážim.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok -
Utorok -
Streda -
Piatok -
Nedeľa -

Zimné obdobie

Pondelok -
Streda -
Piatok -
Sobota -
Nedeľa -

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).