Aktuality

17. január 2021

Učiteľ, kde bývaš? / Homília na 2. nedeľu v cezročnom období

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ ... Čítať viac

Učiteľ, kde bývaš?  / Homília na 2. nedeľu v cezročnom období
17. január 2021

Na Svätojakubskej ceste zaznamenali výrazný pokles počtu pútnikov

Pandémia koronavírusu prispela k výraznému zníženiu počtu pútnikov na Svätojakubskej ceste. Podľa ročných štatistík pútnického úradu v Santiagu de Compostela tam v roku 2020 prišlo 53 893 pútnikov, ktorí dostali doklad potvrdzujúci, že prešli peši aspoň 100 km alebo 200 km na bicykli. V roku 2019 ich bolo 347 578. Čítať viac

Na Svätojakubskej ceste zaznamenali výrazný pokles počtu pútnikov
Benedikt XVI. je denne na čerstvom vzduchu, Vianoce prežíval už bez brata
10. január 2021

Liturgia k požehnaniu domov

Tradícia požehnania domov má veľký duchovný význam. Toto požehnanie môže vyslúžiť aj laik - v rodine otec, alebo mama. Stačí požehnaná voda, prípadne zapálená svieca - symbol Krista a postoj veriaceho človeka uvedomujúc si Božiu prítomnosť a lásku. „Požehnávanie je božská činnosť, ktorá dáva živo a ktorej prameňom je Otec. Jeho požehnanie je zároveň slovo i dar...

Čítať viac

Liturgia k požehnaniu domov
6. január 2021

Bohozjavenie Ježiša Krista je v byzantskom obrade väčším sviatkom než Vianoce

Na sviatok Narodenia Pána oslavujeme zjavenie Boha ako človeka, na sviatok Bohozjavenia zjavenie Boha ako Trojice. „Mocnosti anjelov, choďte napred z Betlehema k vodám Jordánu. Ján, zanechaj púšť a príď sem. Jordán, raduj sa a pripravuj. Nech jasá celá zem, lebo Kristus prichádza, aby zmyl Adamov hriech. Kristus je milosrdný“ (z utierne predsviatku Bohozjavenia, 2. január). Čítať viac

Bohozjavenie Ježiša Krista je v byzantskom obrade väčším sviatkom než Vianoce
5. január 2021

Nájsť hviezdu, ktorá môže usmerniť naše životy, a vydať sa za ňou

Ako môžeme svoju prácu zmeniť na príležitosť vždy nového úžasu, ktorý prekonáva nudu? Obdobie sviatočných dní, víkendov a dní voľna nám vrcholí slávnosťou Zjavenia Pána (Epifánia) a s týmto dňom sa predĺžujú dni vianočných sviatkov o ďalší deň. Ako však môžeme vstúpiť do rutiny všedných dní po toľkých slávnostiach a ako ju vôbec môžeme vhodne prežívať? Odpoveď sa nám ponúka práve v Epifánii, čo znamená v „zjavení”. Čítať viac

Nájsť hviezdu, ktorá môže usmerniť naše životy, a vydať sa za ňou

20 C + M + B 11

Milí devínski farníci, všetci obyvatelia i návštevníci Devína,

aj keď sme už z „nového“ roka 2021 odkrojili prvých desať dní, stále trvá príhodný čas úprimne Vám zaželať, aby to bol rok všestranne požehnaný - vrátane zdravia a ochrany pred chorobami, čo tento krát zaznieva zvlášť naliehavo. Ponad to však Vám i sebe prajem, aby sme z kroka na krok vedeli rozpoznávať nielen o čo nás mimoriadny stav oberá, ale aj aké príležitosti ponúka - a dokázali zlé obracať na dobré.

Najčastejšie ste sa ma v posledných dňoch pýtali, ako to bude s trojkráľovým požehnávaním domov. Tento starobylý zvyk zažíva svoju renesanciu a v Devíne sa už roky teší veľkej priazni, a to nielen zo strany praktizujúcich veriacich, čo si veľmi vážim.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok -
Utorok -
Streda -
Piatok -
Nedeľa -

Zimné obdobie

Pondelok -
Streda -
Piatok -
Sobota -
Nedeľa -

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).