Devínsky hrad

DEVÍN, DOWINA, THÉBEN, DÉVENI,

to sú názvy, ktoré zaznamenala história pre Devín, ktorý je dnes jednou z mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.

Víťazstva i porážky na tomto území písali históriu Slovanov a budúceho Slovenska. Stopy osídlenia na území Devína sa datujú do I. storočia pred Kristom, keď na našom území bola Galská osada. Archeologické nálezy potvrdzujú na Devíne prítomnosť Keltov, Rimanov i germánske osídlenie.

Prvá písomná zmienka o Devíne sa nachádza v letopise Fuldského kláštora, v ktorom sa uvádza, že v roku 864 východo - franský kráľ Ľudovít zastihol knieža Rastislava v mieste, ktoré sa v reči onoho národa volá DOWINA – dievča. V listine z roku 1326 sa DEVÍN uvádza ako WILLA THEBEN -  osada. V roku 1353 sa DEVÍN charakterizuje ako CIVITAS -  mestečko. O rozvoj mestečka sa v 14. storočí zaslúžilo najmä udelenie kráľovských privilégií panovníkom Ľudovítom I. v roku 1362.

Znakom mestečka Devín sa stal atribút evanjelistu sv. Lukáša, ktorým je okrídlený býk so zlatými kopýtkami a zlatou gloriolou, a tento erb sa používa dodnes .  

20 C + M + B 11

Milí devínski farníci, všetci obyvatelia i návštevníci Devína,

aj keď sme už z „nového“ roka 2021 odkrojili prvých desať dní, stále trvá príhodný čas úprimne Vám zaželať, aby to bol rok všestranne požehnaný - vrátane zdravia a ochrany pred chorobami, čo tento krát zaznieva zvlášť naliehavo. Ponad to však Vám i sebe prajem, aby sme z kroka na krok vedeli rozpoznávať nielen o čo nás mimoriadny stav oberá, ale aj aké príležitosti ponúka - a dokázali zlé obracať na dobré.

Najčastejšie ste sa ma v posledných dňoch pýtali, ako to bude s trojkráľovým požehnávaním domov. Tento starobylý zvyk zažíva svoju renesanciu a v Devíne sa už roky teší veľkej priazni, a to nielen zo strany praktizujúcich veriacich, čo si veľmi vážim.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok -
Utorok -
Streda -
Piatok -
Nedeľa -

Zimné obdobie

Pondelok -
Streda -
Piatok -
Sobota -
Nedeľa -

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).