Devínsky hrad

DEVÍN, DOWINA, THÉBEN, DÉVENI,

to sú názvy, ktoré zaznamenala história pre Devín, ktorý je dnes jednou z mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.

Víťazstva i porážky na tomto území písali históriu Slovanov a budúceho Slovenska. Stopy osídlenia na území Devína sa datujú do I. storočia pred Kristom, keď na našom území bola Galská osada. Archeologické nálezy potvrdzujú na Devíne prítomnosť Keltov, Rimanov i germánske osídlenie.

Prvá písomná zmienka o Devíne sa nachádza v letopise Fuldského kláštora, v ktorom sa uvádza, že v roku 864 východo - franský kráľ Ľudovít zastihol knieža Rastislava v mieste, ktoré sa v reči onoho národa volá DOWINA – dievča. V listine z roku 1326 sa DEVÍN uvádza ako WILLA THEBEN -  osada. V roku 1353 sa DEVÍN charakterizuje ako CIVITAS -  mestečko. O rozvoj mestečka sa v 14. storočí zaslúžilo najmä udelenie kráľovských privilégií panovníkom Ľudovítom I. v roku 1362.

Znakom mestečka Devín sa stal atribút evanjelistu sv. Lukáša, ktorým je okrídlený býk so zlatými kopýtkami a zlatou gloriolou, a tento erb sa používa dodnes .  

Fernet a Nanebovzatá

Popoludní som sa zastavil v jednej z kancelárií. Práve sa tam schyľovalo na prípitok. Redaktorka Mária mala pred pár dňami narodeniny a ich oslava vyšla tentoraz akurát na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Bývalý kolega sa zastavil s kvetom a fľaškou fernetu, aby jej zablahoželal. Trochu v rozpakoch sa ma spýtal: „Pridáte sa?“ – „Ale áno… Zdvíham pohár tak na Máriu, ktorá mala narodeniny, ako aj na Máriu, ktorá má dnes sviatok!“ Zdalo sa, že prítomným nápoj chutil, ale prípitok im znel akosi čudne. Za všetkých ktosi pochybovačne poznamenal: „Fernet a Panna Mária – tak to teda ide pekne spolu!“ – „A veruže ide!“ zaprotirečil som naschvál dôrazne, no hneď som zmierlivo dodal, „sviatok Nanebovzatej je paradoxne aj o fernete!“ Aby som nevyvolal pohoršenie, vzápätí som sa pousmial a dodal: „No, samozrejme, len o fernete, to by bolo primálo. Dnes slávime, že Panna Mária bola vzatá do neba s telom i dušou.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok 19:00
Streda 19:00
Piatok 19:00
Sobota 8:00
Nedeľa 9:30

Zimné obdobie

Pondelok 18:00
Streda 18:00
Piatok 18:00
Sobota 8:00
Nedeľa 9:30

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).