Aktuality

Modlou je všetko, čo staviame na miesto, ktoré patrí Bohu / Homília na 3. pôstnu nedeľu
Homília pápeža Františka v irackom Erbile: Kristus žije a koná v tomto ľude
JEŽIŠOVO PREMENENIE A NAŠA PREMENA / Homília na 2. pôstnu nedeľu
Pápež v Iraku: Znovu začať u Abraháma, aby sme sa uznali za bratov
Len ten, kto si zvolí zlo, nie je zlom pokúšaný / Homília na 1. pôstnu nedeľu
21. február 2021

Dobré předsevzetí je konkrétní, splnitelné a moudré

Pôstne zamyslenie od autora knihy Buď, kde si Štěpána Smolena. Občas lze ve světě a někdy i v církvi zaslechnout hrozivou herezi, strašlivý blud. Ten blud tvrdí, že křesťanství je názor na svět a že křesťan je prostě člověk, který by odpověděl ano na anketní otázku, zda Kristus vstal z mrtvých. Tohle ano je nesmírně důležité, ale křesťana ještě nedělá. Takové ano by totiž klidně mohlo zaznít i z ďáblových úst.  Čítať viac

Dobré předsevzetí je konkrétní, splnitelné a moudré
THOMAS WILLIAMS

„„Dospelý je zrelý práve z toho dôvodu, že nepotrebuje, aby mu niekto hovoril, čo je správne, ani aby mu bránil v páchaní zla. Zrelý koná na základe svojho osobného rozhodnutia a správneho svedomia. Zrelí ľudia uznávajú a rozpoznávajú aj svoje slabosti. Krása zrelosti spočíva v jej harmónii, vo vyváženosti.““

THOMAS WILLIAMS

Pôst v lockdowne/ Prečo to tentoraz skúsiť s predsavzatím inak

Mnohí veriaci môžu mať oprávnený pocit, že tohtoročné pôstne obdobie bude ťažké vôbec zaregistrovať. Istým spôsobom sa postíme od začiatku pandémie, takže aká výzva nás vôbec najbližších 40 dní čaká?

Iste, existuje niekoľko spôsobov, ako vnímať pôst aj navonok. Vysielané krížové cesty, online prednášky a ďalšie aktivity môžu byť dobrou pomocou, lenže zase je reč najmä o online priestore, z ktorého začíname byť unavení.

Pôstne obdobie pre väčšinu z nás znamená predsavzatie. Hoci je to čisto osobná záležitosť, aktuálna situácia s pandémiou ponúka šancu, aby sme sa tento rok na tému pokánia pozreli inak.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok -
Utorok -
Streda -
Piatok -
Nedeľa -

Zimné obdobie

Pondelok -
Streda -
Piatok -
Sobota -
Nedeľa -

Doporučujeme

Liturgické prenosy Marián Gavenda

Liturgické prenosy Marián Gavenda

Každé liturgické slávenie – najvznešenejšia a najbožskejšia činnosť akej je človek schopný – je v istom zmysle „prenosom“, zostupovaním božského sveta do ľudského a vystupovaním človeka k Bohu. Obsah knihy „Liturgických prenosov“ a jej určenie tvorí niekoľko sústredných kružníc.

Najužšej - študentom žurnalistiky a mediálnej problematiky – slúži ako komplexná učebnica. Je zároveň manuálom pre všetkých, čo sa podieľajú na realizácii liturgických prenosov, od kameramanov cez režiséra, komentátora až po celebranta. A napokon najširšiemu okruhu všetkých, čo sa osobne alebo ako diváci zúčastňujú slávenia svätej omše ponúka množstvo informácií a podnetov do jej porozumenia a plodného prežívania.

Záverečný slovník liturgických symbolov umožňuje znova si osvojiť túto zabudnutú reč, bránu do duchovných svetov. 

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).