Aktuality

22. november 2020

Homília na slávnosť Krista Kráľa / Súd práve prebieha

Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: »Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Čítať viac

Homília na slávnosť Krista Kráľa / Súd práve prebieha
20. november 2020

Tento rok sa bude sláviť Advent a Vianoce v Betleheme v redukovanej podobe

Tento rok sa bude sláviť Advent a Vianoce v Betleheme v redukovanej podobe a s obmedzeným počtom účastníkov. Primátor Betlehema Anton Salman o tom informoval palestínsku agentúru PNN. Prebiehajúca pandémia koronavírusu nás núti „zabezpečiť najvyššiu úroveň bezpečnosti a prevencie v nadchádzajúcom vianočnom období,“ uviedol Salman. Čítať viac

Tento rok sa bude sláviť Advent a Vianoce v Betleheme v redukovanej podobe
Kresťan na vidieku Naši predkovia lokálnosť ani zero-waste nemuseli riešiť, oni to žili
OBSE zverejnila údaje o vyše 500 nenávistných činoch proti kresťanom
Pápež slúžil svätú omšu pre bezdomovcov a dobrovoľníkov, ktorí im pomáhajú
Homília na 33. nedeľu CZR / Rozmnožovaním talentov do Pánovej radosti
ANSELM GRÜN

„V životnej kríze koná v človeku sám Boh a tak je kríza zároveň miestom nového a intenzívneho stretnutia a skúsenosti s Bohom.“

ANSELM GRÜN

Pápež František: Kto odkladá s obrátením na zajtra, neurobí tak nikdy

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 8. novembra hovoril pápež František o potrebe aktívneho vyčkávania Pánovho príchodu v postoji činorodej viery. Apeloval za pokojné vyriešenie vnútornej krízy v Etiópii a povzbudil účastníkov politického dialógu pre mier v Líbyi. Svätý Otec tiež vyslovil solidaritu s obeťami tropickej búrky v karibskej oblasti. Zvlášť mladým ľuďom dal za vzor nového blahoslaveného, 19-ročného španielskeho laika Joana Roiga Diggleho, mučeníka z doby občianskej vojny. Ako vysvetlil Svätý Otec v úvodnom biblickom zamyslení nad evanjeliom 32. nedele cezročného liturgického obdobia cyklu A (Mt 25,1-13), olej v lampách múdrych panien z Ježišovho podobenstva predstavuje lásku.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok -
Utorok -
Streda -
Piatok -
Nedeľa -

Zimné obdobie

Pondelok 18:00
Streda 18:00
Piatok 18:00
Sobota -
Nedeľa 9:30; 11:00

Doporučujeme

Liturgické prenosy Marián Gavenda

Liturgické prenosy Marián Gavenda

Každé liturgické slávenie – najvznešenejšia a najbožskejšia činnosť akej je človek schopný – je v istom zmysle „prenosom“, zostupovaním božského sveta do ľudského a vystupovaním človeka k Bohu. Obsah knihy „Liturgických prenosov“ a jej určenie tvorí niekoľko sústredných kružníc.

Najužšej - študentom žurnalistiky a mediálnej problematiky – slúži ako komplexná učebnica. Je zároveň manuálom pre všetkých, čo sa podieľajú na realizácii liturgických prenosov, od kameramanov cez režiséra, komentátora až po celebranta. A napokon najširšiemu okruhu všetkých, čo sa osobne alebo ako diváci zúčastňujú slávenia svätej omše ponúka množstvo informácií a podnetov do jej porozumenia a plodného prežívania.

Záverečný slovník liturgických symbolov umožňuje znova si osvojiť túto zabudnutú reč, bránu do duchovných svetov. 

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).