Aktuality

11. august 2021

Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec/ Homília na 19. nedeľu CZR

Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: ‚Zostúpil som z neba!?‘“ Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.  Čítať viac

Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec/ Homília na 19. nedeľu CZR
S pápežom pricestuje 80 novinárov, o let bol veľký záujem
Na Slovensku si často mylne myslíme, že všetko vyriešime modlitbou
Na webe navstevapapeza.sk je novinka - registrácia dobrovoľníkov
5. august 2021

Ja som chlieb života / Homília na 18. nedeľu CZR

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.  Čítať viac

Ja som chlieb života / Homília na 18. nedeľu CZR
26. júl 2021

JEŽIŠ VZAL CHLEBY, VZDÁVAL VĎAKY A ROZDÁVAL SEDIACIM; PODOBNE AJ Z RÝB

Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“  Čítať viac

JEŽIŠ VZAL CHLEBY, VZDÁVAL VĎAKY A ROZDÁVAL SEDIACIM; PODOBNE AJ Z RÝB
GILBERT KEITH CHESTERTON

„Skoro všetky najlepšie a najvzácnejšie veci na svete dostanete za pol pence. Prirodzene, okrem slnka, mesiaca, zeme, ľudí, hviezd, búrky a podobných maličkostí. Tie dostanete zadarmo.“

GILBERT KEITH CHESTERTON

FRANTIŠEK TI ODKAZUJE...

Kresťan je muž a žena s radosťou v srdci. Kresťan bez radosti neexistuje. Dokladom totožnosti kresťana je radosť, radosť evanjelia, radosť, že Ježiš si nás vyvolil, že nás spasil, že nás obnovil. Kresťan vidí, ako táto radosť s dôverou v Boha rastie. Dobre vie, že Boh naňho pamätá, že Boh ho miluje, že ho sprevádza, že ho očakáva. A to je radosť.

Kázeň v Dome svätej Marty, 23. máj 2016

Srdce človeka túži po veľkých veciach, po dôležitých hodnotách, hlbokých priateľstvách, po zväzkoch, ktoré v životných skúškach zosilnejú a nerozpadnú sa. Je to naša najhlbšia túžba, milovať a byť milovaný. Kultúra provizórnosti nepomáha našej slobode, práve naopak, oberá nás o náš pravý údel, o najpravdivejšie a autentické ciele. Taký život je rozdrobený na kúsky. Je smutné, ak sa človek dožije sa istého veku a pri pohľade na cestu, ktorou prešiel zistí, že je rozbitá na kusy, nezavŕšená, všetko bolo provizórne...

Príhovor, 5. júl 2014

Mladosť je skôr stav srdca než vek. A teda starobylá inštitúcia, akou je Cirkev, sa v rozličných fázach svojich veľmi dlhých dejín môže obnovovať a znova sa stať mladou. Vskutku, v najtragickejších chvíľach svojich dejín sa cíti povolaná vrátiť sa k podstate svojej prvej lásky.

                                                                                  Christus vivit, 34

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok 19:00
Utorok -
Streda 19:00
Piatok 19:00
Nedeľa 09:30

Zimné obdobie

Pondelok 06:00
Streda 18:00
Piatok 18:00
Sobota 18:00
Nedeľa 08:00; 09:30

Doporučujeme

Liturgické prenosy Marián Gavenda

Liturgické prenosy Marián Gavenda

Každé liturgické slávenie – najvznešenejšia a najbožskejšia činnosť akej je človek schopný – je v istom zmysle „prenosom“, zostupovaním božského sveta do ľudského a vystupovaním človeka k Bohu. Obsah knihy „Liturgických prenosov“ a jej určenie tvorí niekoľko sústredných kružníc.

Najužšej - študentom žurnalistiky a mediálnej problematiky – slúži ako komplexná učebnica. Je zároveň manuálom pre všetkých, čo sa podieľajú na realizácii liturgických prenosov, od kameramanov cez režiséra, komentátora až po celebranta. A napokon najširšiemu okruhu všetkých, čo sa osobne alebo ako diváci zúčastňujú slávenia svätej omše ponúka množstvo informácií a podnetov do jej porozumenia a plodného prežívania.

Záverečný slovník liturgických symbolov umožňuje znova si osvojiť túto zabudnutú reč, bránu do duchovných svetov. 

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).