Oznamy na aktuálny týždeň

LITURGICKÝ KALENDÁR
na 2. týždeň v cezročnom období v roku „B“
Farnosť sv. Kríža v Devíne

Nedeľa 17.01. 2. nedeľa v cezročnom období "B" -
Pondelok 18.01. Pondelok v 2. týždni CZR -
Utorok 19.01. Utorok v 2. týždni CZR -
Streda 20.01. Svätého Šebastiána, mučeníka -
Štvrtok 21.01. Svätej Agnesy, panny a mučenice -
Piatok 22.01. Svätého Vincenta, diakona a mučeníka, ľ.s. -
Sobota 23.01. Sobota v 2. týždni CZR -
Nedeľa 24.01. 3. nedeľa v cezročnom období "B" -
  • (z) - zastupovaná
  • od 1. januára až do 24. januára 2021 sú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb

20 C + M + B 11

Milí devínski farníci, všetci obyvatelia i návštevníci Devína,

aj keď sme už z „nového“ roka 2021 odkrojili prvých desať dní, stále trvá príhodný čas úprimne Vám zaželať, aby to bol rok všestranne požehnaný - vrátane zdravia a ochrany pred chorobami, čo tento krát zaznieva zvlášť naliehavo. Ponad to však Vám i sebe prajem, aby sme z kroka na krok vedeli rozpoznávať nielen o čo nás mimoriadny stav oberá, ale aj aké príležitosti ponúka - a dokázali zlé obracať na dobré.

Najčastejšie ste sa ma v posledných dňoch pýtali, ako to bude s trojkráľovým požehnávaním domov. Tento starobylý zvyk zažíva svoju renesanciu a v Devíne sa už roky teší veľkej priazni, a to nielen zo strany praktizujúcich veriacich, čo si veľmi vážim.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok -
Utorok -
Streda -
Piatok -
Nedeľa -

Zimné obdobie

Pondelok -
Streda -
Piatok -
Sobota -
Nedeľa -

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).