Oznamy na aktuálny týždeň

LITURGICKÝ KALENDÁR
na 19. týždeň v cezročnom období „A“
Farnosť sv. Kríža v Devíne

Nedeľa 09.08. 19. nedeľa v Cezročnom období 9:30
Pondelok 10.08. Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka (sv.) 19:00
Utorok 11.08. Svätej Kláry, panny (sp.) -
Streda 12.08. Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky (ľs.) 19:00
Štvrtok 13.08. Svätých Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov (ľs.) -
Piatok 14.08. Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka (sp.) 19:00
Sobota 15.08. PRIKÁZANÝ SVIATOK - Nanebovzatie Panny Márie (sláv.) 8:00
Nedeľa 16.08. 20. nedeľa v Cezročnom období 9:30
  • Prvé sväté prijímanie je plánované na 27. septembra 2020.
  • (z) - zastupovaná

Fernet a Nanebovzatá

Popoludní som sa zastavil v jednej z kancelárií. Práve sa tam schyľovalo na prípitok. Redaktorka Mária mala pred pár dňami narodeniny a ich oslava vyšla tentoraz akurát na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Bývalý kolega sa zastavil s kvetom a fľaškou fernetu, aby jej zablahoželal. Trochu v rozpakoch sa ma spýtal: „Pridáte sa?“ – „Ale áno… Zdvíham pohár tak na Máriu, ktorá mala narodeniny, ako aj na Máriu, ktorá má dnes sviatok!“ Zdalo sa, že prítomným nápoj chutil, ale prípitok im znel akosi čudne. Za všetkých ktosi pochybovačne poznamenal: „Fernet a Panna Mária – tak to teda ide pekne spolu!“ – „A veruže ide!“ zaprotirečil som naschvál dôrazne, no hneď som zmierlivo dodal, „sviatok Nanebovzatej je paradoxne aj o fernete!“ Aby som nevyvolal pohoršenie, vzápätí som sa pousmial a dodal: „No, samozrejme, len o fernete, to by bolo primálo. Dnes slávime, že Panna Mária bola vzatá do neba s telom i dušou.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok 19:00
Streda 19:00
Piatok 19:00
Sobota 8:00
Nedeľa 9:30

Zimné obdobie

Pondelok 18:00
Streda 18:00
Piatok 18:00
Sobota 8:00
Nedeľa 9:30

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).