Pred 150 rokmi koncil schválil dogmu o pápežskom primáte a neomylnosti

« všetky aktuality

18. júl 2020

Pred 150 rokmi koncil schválil dogmu o pápežskom primáte a neomylnosti

Po dlhých debatách schválil presne pred 150 rokmi I. Vatikánsky koncil dogmu o pápežskom primáte vo všeobecnej cirkvi a neomylnosti pápežského magistéria, ak je ohlasované “ex cathedra”. Bolo to 18. Júla 1870. Dogmatickú konštitúciu Pastor Aeternus jednohlasne schválilo 535 koncilových otcov, 83 otcov koncilu sa na hlasovaní nezúčastnilo.

K schváleniu oboch dogiem došlo v posledný deň koncilu, ktorý bol pozastavený pre francúzsko-pruskú vojnu, ktorá vypukla 19. júla 1870. Konštitúcia Pastor Aeternus našla strednú cestu medzi názormi účastníkov koncilu. Vylúčila napríklad názor, že by sa neomylnosť mala vzťahovať tiež na encykliky, alebo iné vieroučné dokumenty.

Podľa dogiem je pápežská “neomylnosť” deginovaná veľmi úzko. Nie je daná Petrovmu nástupcovi ako súkromnej osobe, ale len keď koná ako pastier a učiteľ všetkých kresťanov a teda keď nekoná za seba, ale zo svojej najvyššej apoštolskej autority, podporovaný Božou mocou prisľúbenou Petrovi. Ide navyše len o veci týkajúce sa viery a mravov s jasným úmyslom definovať určitú pravdu vyžadujúcu prijatie všetkými kresťanmi.

Možnosti, ktoré poskytovali schválené dogmy, využil napríklad pápež Pius XII. pri vyhlásení dogmy o Nanebovzatí Panny Márie. Mnoho pápežov však k ich využitiu nikdy nepristúpilo.

Zdroj: www.radiovaticana.cz

Fernet a Nanebovzatá

Popoludní som sa zastavil v jednej z kancelárií. Práve sa tam schyľovalo na prípitok. Redaktorka Mária mala pred pár dňami narodeniny a ich oslava vyšla tentoraz akurát na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Bývalý kolega sa zastavil s kvetom a fľaškou fernetu, aby jej zablahoželal. Trochu v rozpakoch sa ma spýtal: „Pridáte sa?“ – „Ale áno… Zdvíham pohár tak na Máriu, ktorá mala narodeniny, ako aj na Máriu, ktorá má dnes sviatok!“ Zdalo sa, že prítomným nápoj chutil, ale prípitok im znel akosi čudne. Za všetkých ktosi pochybovačne poznamenal: „Fernet a Panna Mária – tak to teda ide pekne spolu!“ – „A veruže ide!“ zaprotirečil som naschvál dôrazne, no hneď som zmierlivo dodal, „sviatok Nanebovzatej je paradoxne aj o fernete!“ Aby som nevyvolal pohoršenie, vzápätí som sa pousmial a dodal: „No, samozrejme, len o fernete, to by bolo primálo. Dnes slávime, že Panna Mária bola vzatá do neba s telom i dušou.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok 19:00
Streda 19:00
Piatok 19:00
Sobota 8:00
Nedeľa 9:30

Zimné obdobie

Pondelok 18:00
Streda 18:00
Piatok 18:00
Sobota 8:00
Nedeľa 9:30

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).