OBSE zverejnila údaje o vyše 500 nenávistných činoch proti kresťanom

« všetky aktuality

18. november 2020

OBSE zverejnila údaje o vyše 500 nenávistných činoch proti kresťanom

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe zverejnila v pondelok údaje o vyše 500 nenávistných kriminálnych činoch proti kresťanom v Európe v roku 2019. Tieto prípady zahŕňali útoky proti katolíckym kňazom, podpaľačské útoky na katolícke kostoly, ničenie obrazov Panny Márie, vandalizmus proti tehotenským poradným centrám a krádeže konsekrovaných hostií zo svätostánkov.

Vo Francúzsku sa udialo najviac kriminálnych činov proti kresťanom, väčšina zo 144 prípadov v roku 2019 sa týkala katolíckych kostolov. OBSE tiež informovala o 81 prípadoch v Nemecku, 75 v Španielsku a 70 v Taliansku.

Celkovo OBSE zdokumentovalo 595 zločinov proti kresťanom. Z týchto bolo 459 útokov na majetok a 80 násilných útokov proti osobám. Približne o štvrtine údajov ju informovala priamo Svätá stolica.
Informácie boli uverejnené 16. novembra, aby sa poukázalo na Medzinárodný deň tolerancie. OBSE tiež zverejnila údaje o nenávistných kriminálnych činoch z dôvodu antisemitizmu, rasizmu, predsudkov voči sexuálnej orientácii a z iných dôvodov.

Tu je prehľad niektorých nenávistných kriminálnych činov spáchaných proti kresťanom a zdokumentovaných OBSE.

Krádež konsekrovaných hostií

Vo Francúzsku bolo viacero incidentov, keď sa vlámali do svätostánku a ukradli konsekrované hostie. Vo februári 2019 ukradli približne 300 konsekrovaných hostií a tri kalichy z istého kostola vo Francúzsku. Vo Francúzsku tiež zaznamenali 14 prípadov násilného otvorenia svätostánkov, pričom hostie boli buď ukradnuté, zničené alebo rozsypané po zemi. V júni 2019 bol v jednom kostole zapálený svätostánok.

V Španielsku boli 19. februára ukradnuté z jedného kostola premenené hostie a zničené. Nasledujúci mesiac boli ukradnuté dve cibóriá obsahujúce konsekrované hostie z iného kostola, pričom jeden alebo dva podobné prípady sa udiali v kostoloch v danej oblasti v rozmedzí dvoch dní. Pri ďalších incidentoch v marci a októbri boli svätostánky násilne otvorené a konsekrované hostie rozsypané po zemi.

Útoky na kňazov a vyhrážky

V Poľsku sa vyskytli 4 incidenty, ktoré OBSE klasifikovala ako násilné útoky a ktoré boli spáchané proti kňazom. V júni 2019 bol jeden kňaz bodnutý nožom do hrudníka, keď vchádzal pred omšou do kostola. Ďalšieho kňaza zbila skupina osôb, keď zasiahol pri ich pokuse znesvätiť kostol v novembri 2019. Dvaja ďalší kňazi boli napadnutí v júli a v auguste 2019.

V Španielsku bol v apríli 2019 istý kňaz terčom fyzického napadnutia, keď slúžil omšu. Iného kňaza udreli do tváre, keď sa páchatelia vyhrážali, že zapália jeho kostol v septembri 2019. Indický kňaz žijúci v Španielsku bol terčom smrteľných vyhrážok a rasistických útokov v júni 2019, za ktoré bol páchateľ obvinený z trestného činu z nenávisti.

Istý kňaz v Taliansku bol cieľom útoku a hrozieb za jeho podporu migrantov.

Zničené obrazy Preblahoslavenej Panny Márie

V marci 2019 v Taliansku skupina páchateľov odrazila soche Preblahoslavenej Panny Márie hlavu a potom ju rozbili na kúsky. V apríli 2019 boli v jednej oblasti zničené mnohé sochy Panny Márie a dve ďalšie sochy Panny Márie boli zničené v decembri 2019.

V Španielsku bola svätyňa Panny Márie pošpinená výkalmi. Múry kostola a socha Ježiša Krista boli zašpinené výkalmi.

Vo Francúzsku bolo tiež veľa útokov proti obrazom Panny Márie, vrátane vandalského poškodenia repliky lurdskej jaskyne v októbri 2019, poškodenia sôch Panny Márie v júli a novembri, zničenia dvoch sôch Panny Márie v apríli a auguste a ukradnutia jednej sochy v októbri.

Vo februári 2019 boli v Poľsku vandalsky poškodené urážlivými grafitmi štyri ružencové kaplnky a tiež v máji socha Panny Márie, s urážlivými protikresťanskými nápismi. V Poľsku tiež evidovali štyri prípady, keď boli vandalsky poškodené sochy sv. Jána Pavla II.

Podpaľačské útoky na kostoly

V roku 2019 bolo zaznamenaných minimálne 20 podpaľačských útokov proti kostolom vo Francúzsku. V decembri 2019 bola počas nedeľnej omše zapálená loď kostola. Pri ďalších incidentoch boli
zapálené spovednice a oltáre. Podobný počet podpaľačských útokov proti kresťanským kostolom bol zaznamenaný v roku 2019 v Nemecku a šesť incidentov bolo tiež zaevidovaných v Taliansku.

V Spojenom kráľovstve bolo osem podpaľačských útokov proti kresťanským kostolom, vrátane minimálne jedného katolíckeho.

Istý kláštor v Španielsku bol cieľom podpaľačova niekoľko dní po tom, ako bol vandalsky poškodený kresbami v septembri 2019. V novembri bola zapálená socha Ježiša na oltári a pri ďalších útokoch bol oltár iného kostola dvakrát v priebehu dvoch týždňov v plameňoch.

Členovia katolíckej biskupskej konferencie Španielska dostali v roku 2019 mnohé vyhrážky ohľadom podpaľačských útokov.

-
Zdroj: www.catholicnewsagency.com / Preložila: Mária Spišiaková

20 C + M + B 11

Milí devínski farníci, všetci obyvatelia i návštevníci Devína,

aj keď sme už z „nového“ roka 2021 odkrojili prvých desať dní, stále trvá príhodný čas úprimne Vám zaželať, aby to bol rok všestranne požehnaný - vrátane zdravia a ochrany pred chorobami, čo tento krát zaznieva zvlášť naliehavo. Ponad to však Vám i sebe prajem, aby sme z kroka na krok vedeli rozpoznávať nielen o čo nás mimoriadny stav oberá, ale aj aké príležitosti ponúka - a dokázali zlé obracať na dobré.

Najčastejšie ste sa ma v posledných dňoch pýtali, ako to bude s trojkráľovým požehnávaním domov. Tento starobylý zvyk zažíva svoju renesanciu a v Devíne sa už roky teší veľkej priazni, a to nielen zo strany praktizujúcich veriacich, čo si veľmi vážim.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok -
Utorok -
Streda -
Piatok -
Nedeľa -

Zimné obdobie

Pondelok -
Streda -
Piatok -
Sobota -
Nedeľa -

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).