20 C + M + B 11

« všetky aktuality

26. december 2020

20 C + M + B 11

Milí devínski farníci, všetci obyvatelia i návštevníci Devína,

aj keď sme už z „nového“ roka 2021 odkrojili prvých desať dní, stále trvá príhodný čas úprimne Vám zaželať, aby to bol rok všestranne požehnaný - vrátane zdravia a ochrany pred chorobami, čo tento krát zaznieva zvlášť naliehavo. Ponad to však Vám i sebe prajem, aby sme z kroka na krok vedeli rozpoznávať nielen o čo nás mimoriadny stav oberá, ale aj aké príležitosti ponúka - a dokázali zlé obracať na dobré.

Najčastejšie ste sa ma v posledných dňoch pýtali, ako to bude s trojkráľovým požehnávaním domov. Tento starobylý zvyk zažíva svoju renesanciu a v Devíne sa už roky teší veľkej priazni, a to nielen zo strany praktizujúcich veriacich, čo si veľmi vážim. Tradične sa uskutočňuje medzi sviatkom Zjavenia Pána (Troch kráľov) 6. januára a sviatkom Obetovania Pána (Hromnice) 2. februára. Má dva základné rozmery: vyprosovať Božie požehnanie a príležitosť vzájomne sa stretnúť, ktorú osobne považujem za nie menej dôležitú.

Ako sa zariadiť pri aktuálnom zákaze návštev? Odporúčam, aby ste si v každej rodine/ domácnosti vyslúžili toto požehnanie sami. Texty a usmernenie na tento súkromný obrad nájdete na web stránke v Aktualitách. Žiaľ, ani požehnanú kriedu a svätenú vodu teraz nie je možné distribuovať, podstatná je však modlitba. A keď bude epidemiologická situácia priaznivá (dúfajúc, že čím skôr), nájdem vhodnú formu (napríklad veľkonočných požehnaní), pri ktorej aj osobne navštívim a opäť požehnám príbytky tých, ktorí prejavia záujem.

            Nevyhnutnosť takto improvizovať je hneď aj ukážkou, ako využiť šancu učiniť dobro aj v neprajnej dobe: ak sa Vám podarí objaviť, že prijatím krstu (ako o tom hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi) má každý veriaci moc žehnať, bude to veľký a nadčasový prínos vo Vašom živote, ktorý stojí za to!

Marián Gavenda, devínsky farár

20 C + M + B 11

Milí devínski farníci, všetci obyvatelia i návštevníci Devína,

aj keď sme už z „nového“ roka 2021 odkrojili prvých desať dní, stále trvá príhodný čas úprimne Vám zaželať, aby to bol rok všestranne požehnaný - vrátane zdravia a ochrany pred chorobami, čo tento krát zaznieva zvlášť naliehavo. Ponad to však Vám i sebe prajem, aby sme z kroka na krok vedeli rozpoznávať nielen o čo nás mimoriadny stav oberá, ale aj aké príležitosti ponúka - a dokázali zlé obracať na dobré.

Najčastejšie ste sa ma v posledných dňoch pýtali, ako to bude s trojkráľovým požehnávaním domov. Tento starobylý zvyk zažíva svoju renesanciu a v Devíne sa už roky teší veľkej priazni, a to nielen zo strany praktizujúcich veriacich, čo si veľmi vážim.

Sväté omše počas roka

Letné obdobie

Pondelok -
Utorok -
Streda -
Piatok -
Nedeľa -

Zimné obdobie

Pondelok -
Streda -
Piatok -
Sobota -
Nedeľa -

Osobné údaje sú na webovej stránke spracúvané v súlade s aktuálnou právnou úpravou (Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi, spôsob spracúvania osobných údajov v Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).